Персонални програми  е секцията, където можете да се възползвате от изготвянето на индивидуални тренировъчни, суплиментарни програми и хранителни режими.

Всеки един от горе изброените планове са строго индивидуални спрямо клиента и неговите цели.

За създаването на една прерсонална програма е необходимо подаването от страна на клиента, на информация. Чрез тази информация ще се създаде напълно индивидуален план или режим.

Създаването на една персонални програми не е лесна работа и не отнема 20 или 30 минути. Работата е много повече отколкото можете да си предсавите. Е поне аз влагам много усилия в изготвянето на персоналните си програми и  понякога отнема и повече от 2 часа.

Винаги съм държал всички персонални програми изготвени от мен да са абсолютно строго индивидуални и спрямо желаните цели на клиента.

В зависимост от натовареността ми при получаването на заявка за създаване на индивидуален проект, изпълнението му може да отнеме от ден до 4 дни.

Показване на 2 резултата