ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от сайта ivanstamov.com на Иван Стамов само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

 1. Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите онлайн услуги:

Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени, без персонализирана информация.

 1. За да показваме релевантни за вас реклами и съдържание от нашите партньори;
 2. Използване на формуляр за контакт и поръчки:

В  случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания и поръчки, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакт, се използват за обработка на запитването или за изпращане на продуктите и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия.

При попълването на всяка една форма на уеб сайта, свързана с предоставяне на лични данни, ще намерите изрично в отделен текст целта на събиране на конкретни лични данни, както и правата Ви като потребители.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В  www.ivanstamov.com сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите

лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

 • Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме;
 • Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес: ivan.d.stamov@gmail.com;

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

 • Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес ivan.d.stamov@gmail.com, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

 • Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни Имате право да:
 • възразите срещу използването на Вашите лични данни;
 • или поискате да изтрием личните Ви данни;
 • или да поискатe ограничаване на обработката;
 • или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като “правото да бъдеш забравен”).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

 • Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на ivan.d.stamov@gmail.com, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

КОНТАКТИ

www.ivanstamov.com

Edinburg, ES912

МОЛ: Иван Стамов

За въпросите, свързани със защита на личните данни в www.ivanstamov.com отговаря Иван Стамов, Имейл: ivan.d.stamov@gmail.com, телефон: 0886307304.